Ohřevné koše

Ohřevné teplodržné koše slouží k ochraně vegetace před jarním mrazem. Naleznou uplatnění v nejrůznějších oborech pěstování rostlin - v sadech, vinicích, okrasných školkách, zahradách, při ochraně jednotlivých stromů, ale i ve sklenících či fóliovnících. 

Ohřevný koš je vyroben z dostatečně silné válcované oceli, jeho velikost je zvolena tak, aby bylo protimrazové opatření efektivní, mobilní a rychle proveditelné, aby koš ve svém bezprostředním okolí přílišným žárem vegetaci nepoškozoval a při tom byl stále dostatečně účinný. Konstrukcí koše (použitým materiálem a velikostí mezer) bylo dosaženo možnosti variability použitého paliva (druhu i frakce). Jeho volbou a způsobem přikládání lze ovlivňovat intenzitu a délku hoření ohřívadla.

Důležitým faktorem ve vývoji ohřevného teplodržného koše byla rovněž stálost teploty a maximální teplodržnost. Díky šamotové vložce na dně koše, víku a použité síle materiálu je náš ohřevný koš maximálně teplodržný až do poslední fáze dohořívání a dokonce i po vyhasnutí. Tuto schopnost vydávat teplo ještě při dohořívání a po vyhasnutí, je navíc ještě možno zvýšit speciálním akumulačním víkem, jehož součástí je šamot. Díky otvorům ve spodní části lze koš snadno a rychle zapálit. Při použití ohřevných košů ve velkoplošných výsadbách (sady, vinice), vykazují značný ohřevný efekt i při použití relativně nízkého počtu ohřívadel na 1 ha.  

Nejvhodnějším a nejúčinnějším palivem pro ohřevný teplodržný koš je dřevěné uhlí nebo brikety z dřevěného uhlí, ale lze v něm topit i dřevem, dřevěnou štěpkou, dřevěnými briketami, špalíky či koksem, paliva se dají rovněž kombinovat. Při spalování dřevěného uhlí dosahuje teplota uvnitř koše běžně v jeho středu kolem 700 °C a ještě na obvodu koše - jeho ocelové konstrukci přes 550 °C. Své bezprostřední okolí ve výšce 1m a v okruhu 1m ohřívá  i za mrazu o 15 až 20°C, teplotní ohřevý efekt, zvyšující teplotu o 3 až 5 °C je znatelný v okruhu 3 až 4 m. Každým dalším přidaným košem na ploše se navíc ohřevný efekt každého jednoho koše navyšuje. Nezanedbatelnou výhodou je i možnost štosování košů, což značně ulehčuje manipulaci s nimi a snižuje náklady na dopravu a skladování ohřevných košů.

Koš lze zakoupit v základní verzi, k dalšímu příslušenství patří rošt, šamotová vložka na dno koše, plechové víko nebo kombinované akumulační víko s šamotem. Ohřevný koš Optimal 2 bez šamotové vložky a víka má hmotnost 12 kg. Nově vyrábíme také menší typ koše Optimal 1, vhodný zejména do vinic, který nadměrným žárem nepoškozuje ani nižší vegetaci v hustějším sponu.

ohřev. koš, šamot, roštohřev. koš s víkemohřev. koš s květyzapalování ohřev. košeohřev koš po zapáleníhořící ohřev košohřev. koš ve tměohřev. koš ve tmědřev. uhlí v košiuhlíky - detailohřev. koš na sněhukoše v sadu koše v sadu koše v sadu koše v sadu ohřev. koše v saduohřev. koše v saduštosování košůkoše na paletě