Ohřevný koš OPTIMAL 1

Ohřevný teplodržný koš na ochranu rostlin před mrazem, nejmenší velikosti. Určen pro sadaře, vinaře, zahradníky. Výška 39 cm, objem 12 litrů, hmotnost  6 kg. Vhodný zejména tam, kde větší typ koše vegetaci poškozuje nadměrným žárem - rostliny menšího vzrůstu, vinice s hustějším sponem, větratelné skleníky. Vhodný také k ochraně jednotlivých menších stromků a keřů v zahradách. 

Nejefektivnější palivo zajišťující maximální ohřevný efekt, stálost teploty a dlouhou dobu účinnosti je dřevěné uhlí a brikety z dřevěného uhlí. Možno topit i dřevem, dřevními briketami, peletkami nebo štěpkou - nižší ohřevný efekt, častější přikládání. Možná také kombinace dřevěného uhlí s koksem.

Ohřevný koš lze použít buď samostatně (v základní verzi) nebo s dodatkovým příslušenstvím zvyšujícím a prodlužujícím ohřevný efekt. Dodatkové příslušenství umožňuje použití v následujících modifikacích: koš s roštem, koš s roštem a víkem.

Víko je navíc možno vybrat ze dvou variant, buď celoplechové nebo akumulační kombinované (plech+šamot). Koše jsou standartně vyráběny bez povrchové úpravy, na přání zákazníka je možno povrchovou úpravu přiobjednat (základová barva s pigmentem nebo žáruvzdorná barva).

Investice do pořízení ohřevných košů je investicí dlouhodobou, při posuzování rentability opatření je nutno brát v úvahu fakt, že jejich použití je opakovatelné a funkčnost dlouhodobá (minimálně 10 let). Výhodou oproti jiným opatřením je také možnost operativně ovlivňovat intenzitu a délku trvání opatření, dle aktuální potřeby. 

Optimal 1- hořící košOptimal 1- žhavé uhlíkyOptmal 1 -1Optmal 1 -2Optmal 1 -3